Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за публикуване на обяви и употреба на уебсайта malkokote.com


 

  1. Информация за потребителя
1.1. Прочетете внимателно общите условия на уебсайта malkokote.com (наричано по-долу за краткост „уебсайта“) преди да се съгласите с тях и да започнете да изполвате предоставените чрез него услуги. Съгласявайки се с настоящия текст на общите условия вие сключвате договорно правоотношение между вас malkokote.com (наричано за краткост „Администратор“). Ако не сте съгласни с някое от условията описани в настоящия документ моля да не предоставяте вашето съгласие с тях.
1.2. Приемайки настоящите общи условия, вие декларирате, че имате навършени 18 години и давате съгласието си администраторът да обработва предоставените от вас лични данни.
1.3. С настоящите общи условия, и с натискането на бутон „Вход“  преди да се пристъпи към платформата, както и чрез съгласието ви с общите условия при регистраци се уреждат отношенията между администратора, посетителя или потребител на уебсайта.
 
  1. Публикуване на обяви
2.1. Обявите в malkokote.com се изписват на български език, на кирилица и трябва точно да описват обявата със своето заглавие, а текста вътре в тях трябва потробно да описва предлаганите стоки или услуги.
2.2. Вие можете да публикувате обява, след като се регистрирате в уебсайта като за целта създадете свой акаунт. Ако не желаете да извършите регистрация, можете да публикувате обява като гост (без регистрация) – и в двата случая, вие носите отговорност за публикуваните реклами, обяви, текстове, снимки и материали, както и за предлаганите стоки или услуги – тяхното качество и законосъобразност.
2.3. Забранява се публикуването на чужди снимки, видео или лични данни със зловредна цел и без знанието и съгласието на трети лица на които те принадлежат. В случай на нанесени имуществени или неимуществени вреди, чрез публикуване на чужда информация, отговорността се носи от лицето направило публикуването, а не от администратора. При подаден сигнал относно подобни публикации, администраторът се задължава да реагира в подходящ срок и да прекрати обявата или да свали качените незаконосъобразни материали.
2.4. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
2.5. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) освен с предварително предупреждение към потребителите и в съответната за това рубрика и категория.
2.6. Забранено е публикуването на чужди снимки или такива свалени от интернет, независимо дали са собствени, или не, както и на снимки съдържащи уебсайт или лого. Позволено е да се публикуват само лични, необработвани снимки, директно свалени от фотоапарат или мобилен телефон.
2.7. Обявите в уебсайта притежават своята категория и рубрика и следва да се публикуват на съответните за това места с оглед съдържанието им.
2.8. Забранява се публикуването на порнографски материали, снимки с порнографско съдържание, нецензурни думи, обидни изрази или лични нападки и квалификации, както и лъжлива или подвеждаща информация.Администраторът ще премахва обяви с подобно съдържание.
2.9. Забранява се предлагането на стоки или услуги, които противоречат на закона. Наказателната, административната и гражданската отговорност, която евентуално може да възникне по обяви с противозаконно съдържание следва да се понесе изцяло от автора потребител, който е публикувал противозаконната обява.
2.10. Предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане на платформата malkokote.com е забранено. Потребителят носи отговорност при публикуване на платени услуги, предлагани в обявите/профилите със сексуална насоченост. Администраторът декларира, че това не са сексуални услуги в негова полза или за трети страни.
 
  1. Управление на обявите
3.1. Обявите се публикуват за срок от 12 месеца. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на обявата се подновява нейния 12 месечен срок. Потребителят може и сам да премахне обява, публикувана от самия него.
3.2. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време след архивирането им, чрез натискането на бутона „Активиране“ или „Редакция“ на обявата.
3.3. Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 28 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.
3.4. VIP обявите се публикуват за срок от 7 дни.
3.5. Цените на всички видове платени обяви са публикувани в сайта.
 
  1. Плащания и промотиране на обявите
4.1. Обявите в malkokote.com се публикуват безплатно. При промотиране на съответната обява се заплащат такси, както са определени в уебсайта след предварително предупреждение към потребителя и спрямо всички законови разпоредби, съобразно Закона за защита на потребителите.
4.2. Обявите и таксите, които се заплащат за промотиране на обявите в уебсайта са за определен срок, както е описан в условията на промоцията. Този срок може да бъде удължен след ново заплащане на таксата съответно за нов период.
4.3. Заплатените такси за промотиране на вашите обяви са невъзвръщаеми и не са обвързани с определен резултат. Услугата, която администраторът предлага е точно описана в съответната промоция и промотира вашата обява за определения в нея срок.
 
  1. Права и задължения на администратора
5.1. Администраторът има правото да не приеме, да откаже, да изтрива, деактивира, да връща за корекция, да сваля, променя съдържанието или категорията на всички обяви публикувани на уебсайта, за които прецени, че съдържат незаконни услуги или стоки, несъществуваща или фалшива информация, или такава която подвежда потребителите, или е с откровено порнографско съдържание, както и информация, която по какъвто и да е начин противоречи на закона. Администраторът не носи отговорност за своите действия по този член.
5.2. Администраторът има правото, при установен достъп на непълнолетни лица до уебсайта да изтрие потребителския акаунт или да ограничи по какъвто и да е начин достъпа на тези лица до уебсайта.
5.3. Администраторът има цялото право да налага контрол относно публикуваните обяви по свое усмотрение и без да носи отговорност за това. Те не следва да се припокриват, повтарят, да съдържат безсмислени думи, да противоречат на настоящите общи условия и на политиката за защитата на личните данни, да не нарушават чужди авторски права, да не съдържат политически, религиозни, расистки или ксенофобски материали и друго зловредно съдържание.
5.4. Администраторът има правото да ограничава достъпа на определени от него потребители до уебсайта, като изтрие техните акаунти и предотврати бъдещо регистриране от тяхна страна, по всеки възможен законен начин. Това право е запазено за администратора, независимо от наличието на нарушения по настоящите общи условия от потребителя. Администраторът не дължи обезщетение за каквито и да е вреди или пропуснати ползи във връзка с изтриване на потребителски акаунти от базата с данни на уебсайта.
5.5. Всички създадени нови акаунти от потребители подлежат на удобрение от администратора като той има правото да откаже регистрация или да ги изтрие по своя преценка без да носи отговорност.
5.6  Чрез съгалсието си с условията на сайта, Вие се съгласявате да получавате маркетингови имейли на промотирани от malkokote.com продукти.Самото получаване на такъв имейл не Ви задължава с покупка ,а е само информативно.Имате възможност да се отпишете от получаването на маркетингови материали чрез "unsubscribe" опцията която имате в края на всеки маркетингов и рекламен имейл,който можете да получите.
 
  1. Отговорност на администратора
6.1. Отговорността на администратора за нанесени имуществени или неимуществени вреди, както и за пропуснати ползи от публикуваните обяви в уебсайта е ограничена до сумата, която е заплатена на администратора за промотиране на самата обява. Администраторът не отговаря за настъпили имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, възникнали от публикувани обяви в malkokote.com, както и относно истинността и качеството на предлаганите стоки или услуги.
6.2. Администраторът не отговаря относно противозаконно съдържание на публикувани обяви. Той декларира, че ще вземе мерки във връзка с отстраняване на всяко противозаконно съдържание в най-кратък срок след установяването му.
6.3. Администраторът не носи отговорност, в случай на употреба на чужд акаунт или чужда регистрация или при публикуване на уебсайта на чужди снимки, видео, лични данни, както и на порнографски или други незаконни материали.
6.4. Администраторът не носи никаква отговорност:
6.4.1. За изпълнението на задълженията или гарантирането им и за поетите ангажименти във връзка с предлаганите стоки и услуги, чрез публикувани обяви от потребители на уебсайта (трети лица) и не отговаря за незаконосъобразно поведение или съдържание на обявите публикувани от тях във връзка с възникнали вреди или пропуснати ползи за потребителя или трети лица;
6.4.2. За актуалността и за вярността на публикуваното съдържание в обявите, както и за субективните възприятия свързани с това;
6.4.3. За публикувани материали или обяви, текстове, снимки или видео, които нарушават закона или накърняват права на трети лица или групи от лица – включително авторски права, права върху търговски марки и др.;
6.4.4. За вреди или пропуснати ползи настъпили за потребителя от неправомерно използване на паролата и потребителското му име или на личните му данни от трети лица;
6.4.5. За написани мнения или коментари от трети лица с незаконно съдържание или с такова уронващо авторитета или съдържащо расистки, ксенофобски, дискриминицаионни, насилнически, сексуални, клеветнически и други зловредни съдържания, които биха породили вреди за потребителя или трети лица;
6.4.6. За претърпени вреди или пропуснати ползи във връзка с прекратяване на дейността на уебсайта, изтриването на платформата, промяната ѝ или ограничаването на услугите на уебсайта.
 
  1. Права и задължения на потребителите
7.1. Всеки потребител има право да сигнализира до администратора за нарушение на правилата на настоящите общи условия във връзка със съдържанието на обяви публикувани от трети лица на посочените контакти.
7.2. Всеки потребител има възможността да промотира/рекламира допълнително своя обява/профил чрез изпращане на SMS за да направи профила/обявата си VIP, да обнови и кaчи на първо място профила си или да го постави на по-видимо място в уебсайта, с цел достигане до по-голяма аудитория. Промотирането на обява/профил не е задължително.
7.3. Забранява се достъпа до уебсайта на лица ненавършили 18 години. Ако вие се съгласите с настоящите общи условия, както и с предупрежденията на уебсайта за възрастовата лимитация, вие декларирате, че имате навършени 18 години. Администратора има правото, при установен достъп на непълнолетни лица до уебсайта да изтрие потребителския акаунт или да ограничи по какъвто и да е начин достъпа на тези лица до уебсайта.
7.4. Приемайки настоящите общи условия, вие в качеството си на потребител декларирате и се задължавате да не публикувате обяви с противозаконно съдържание и да не предлагате чрез тях стоки или услуги, които противоречат на закона.
7.5. Всеки потребител има правото да използва само един акаунт в уебсайта и да регулира и управлява обявите си от него в съответствие с общите условия.
7.6. Забранява се използването на маркетингови похвати и рекламни материали, които не са регламентирани, както и директен маркетинг от страна на потребителите. Потребителите са длъжни да не изпращат и да не разпоространяват непоискани търговски съобщения, фишинг имейли, спам и други зловредни съобщения, чрез платформата на уебсайта.
7.7. Потребителите са длъжни да не разкриват лични данни на трети лица, както и да запазят потребителското име и паролата си в тайна, с оглед осигуряване на сигрност при употребата на уебсайта.
7.8. Потребителите са длъжни да не публикуват никакви материали, снимки, видеа, обяви и текстове, които нарушават изискванията на настоящите общи условия, както и нормите на законодателството на Република България и Европейския съюз.
7.9. Вие като потребител носите пълната наказателна, гражданска и административна отговорност пред администратора, както и пред трети лица и пред законовите институции относно съдържанието на публикуваните от вас обяви и предлаганите услуги или стоки, тяхното качество, наличие и за всички неточности в описанието и накърняване на права на трети лица, както и относно всяко незаконно съдържание в рекламите или обявите, които публикувате.
7.10. Вие се задължавате да обезщетите администратора относно всички претъпрени от него вреди или пропуснати ползи, както и за платени административни или наказателни санкции и обезщетения на трети лица, които са във връзка със съдържанието на вашата обява или вашите действия.
 
  1. Авторски права

8.1. Действащият Закон за авторското право и сродните му права, както и европейското законодателство закриля всички права на интелектуална собственост относно материали и ресурси публикувани на уебсайта. Нарушението на тези права от потребителя или всяко трето лица ще доведе до съответната гражданска, наказателна и административна отговорност по законодателството на Република България и Европейския съюз.
С настоящите Общи условия, и съгласието с тях при регистрация както и натискането на жълтия бутон" вход" , преди да се пристъпи към платформата, се уреждат отношенията между потребител / рекламодател, посетител и malkokote.com
   
 

Впиши се
Потребител
Парола
Забравена парола? Напомням